"Had ik dat maar eerder geweten!"

Voor mensen met autisme, hersenletsel, ernstige meervoudige beperkingen (EMB) en lichte verstandelijke beperkingen (LVB) en hun naasten is het vaak een hele zoektocht om ondersteuning te vinden die een goed leven mogelijk maakt. Aan de ene kant is er zoveel informatie beschikbaar zodat men door de bomen vaak het bos niet meer ziet. Aan de andere kant zoeken mensen vaak specifieke informatie en blijft men hangen in algemene antwoorden.

Ondanks alle inspanningen die gedaan worden om informatie zo goed en volledig mogelijk aan te bieden blijven de informatiezoekers aangeven dat zij niet vinden wat zij zoeken. Dat is een lastig dilemma, dat zich niet op laat lossen door een nieuw digitaal portaal. Dit zou alleen maar leiden tot meer zoekingangen, met risico's op niet-actuele informatie en herhaling van zetten. 

De oplossing ligt bij de bron

En daarmee bedoelen wij die informatiebronnen die voor de informatiezoekers een logisch en natuurlijk startpunt zijn in hun zoektocht naar antwoorden op hun vragen.

Kaders: Per domein een informatietafel

Aan elke informatietafel zitten die partijen die een belangrijke rol vervullen in de informatievoorziening aan zorgvragers en hun naasten. De tafels werken samen aan informatieverbetering op specifieke thema's. De gezamenlijke partners wegen de thema's op onderdelen:

  • Er is écht sprake van een informatieprobleem
  • Met een verbeterslag kunnen we écht een verschil maken
  • Het gaat om een substantiële doelgroep die hiermee geholpen is
  • De doelgroep moet goed bereikbaar zijn
  • Binnen één jaar kan een serieuze verbeterslag gerealiseerd worden
  • Het thema wordt niet al elders opgepakt
  • Er is een duidelijke meerwaarde bij een gezamenlijke aanpak

Een open mind set

De deelnemers aan de informatietafel werken aan het versterken van de informatievoorziening bij de voor de doelgroep logische en bekende bronnen. Kennis/ervaring en het slim en effectief inzetten van informatiekanalen en middelen, tools, ontwikkelingen wordt onderling gedeeld en eventueel ook aan de andere tafels beschikbaar gesteld. De deelnemers bieden een entree naar de doelgroep, data, delen van ervaringen, brainstormen en verbeteren informatie daar waar het logisch is.

Projectwebsite van de Informatietafels

Deze website neemt je mee in de ontwikkelingen per Informatietafel. Daarnaast geven wij inzicht in de onderliggende processen waarmee wij invulling geven aan onze regiefunctie. Deze website is niet bedoeld als informatiebron voor zorgvragers en hun naasten.

Astrid Roesink, Projectleider over het dichten van de informatiekloof