Methodisch werken

Het project Informatietafels ontwikkelt gaandeweg een methode waarmee we een aantal doelen nastreven

  • Werken op basis van kennis en inzichten in plaat van aannames
  • Directe betrokkenheid van de informatietafel
  • Eigenaarschap bij de belangrijkste informatiepartners per informatietafel
  • Cyclisch ontwikkelen, gebruikmakend van principes van design thinking

Waar mogelijk volgen we voor de vier informatietafels dezelfde methode, maar waar nodig wijken we gericht af. Er ontstaat daarmee een generieke werkwijze die informatietafel-specifiek wordt ingevuld.

Een aantal kenmerken van de methode geldt voor ALLE informatietafels. 

A. Samenwerking in informatietafels

B. Themagericht werken

C. Per thema vaste fases doorlopen

In de menubalk aan de rechterzijde lichten we deze toe.