Themagericht werken

Thema-selectie

Binnen de informatietafels wordt themagericht gewerkt aan de (door-) ontwikkeling van informatieproducten. Aan welke criteria moet een thema voldoen om door de informatietafel opgepakt te worden ter verbetering?

Uit de inventarisatiefase die binnen elke doelgroep plaatsvindt, komen diverse thema's waarvoor verbetering van de informatievoorziening wenselijk kan zijn. Onderstaande criteria helpen bij het bepalen welk thema (als eerste) binnen de informatietafel kan worden opgepakt. 

Image
Vaste flow

Criteria voor de keuze van een thema

  1. Het betreft een informatieprobleem
  2. Hamvraag: "Kunnen we hier een verschil maken?"
  3. Het informatieprobleem geldt voor een substantieel deel van de doelgroep
  4. De doelgroep is bereikbaar op het moment dat het thema voor hen aan de orde is (digitaal | fysiek)
  5. Als het informatieprobleem wordt opgelost of kleiner wordt, levert dit substantieel 'winst' op voor de doelgroep. Zij zijn niet alleen beter geïnformeerd, maar het leidt bijvoorbeeld ook tot meer of sneller handelingsperspectief (of juist het uitsluiten daarvan), hogere kwaliteit van leven, ...
  6. Op dit thema zijn de relevante partijen in staat en bereid om samen te werken aan informatieverbetering. Relevante partijen zijn de partijen die rondom dit thema essentieel zijn in de informatievoorziening aan de doelgroep.
  7. Het informatieprobleem leent zich ervoor om binnen een jaar tot concrete verbeterslagen te komen. Het is niet te gedifferentieerd, complex, abstract, persoon-specifiek,...
  8. Het informatieprobleem wordt nog niet door een andere partij op soortgelijke wijze onderzocht en doorontwikkeld.
  9. Er is meerwaarde om dit informatieprobleem gezamenlijk als informatietafel op te pakken.