Informatietafel EMB

Het team

Deelnemers aan deze tafel zijn:

 • Academische werkplaats EMB | Petra Poppes en Suzanne Jansen
 • EMB Nederland | Han Mennen
 • Platform EMG | Christel Goossens
 • (Sch)Ouders | Bianca Hierck
 • Wegwijzer EMB | Dewi van der Vaart
 • Inhoudsadviseur | Mia Nijland
 • Tafelregisseur | Astrid Roesink (informatietafels.nu)

April 2024

Informatiekaarten EMB : "Had ik dat maar eerder geweten"

Praktische informatie over een onderwerp waar je zelf mee aan de slag kunt. Dat zijn de informatiekaarten EMB. 

Met de betrokken organisaties verzamelen we de informatie en verrijken deze met ervaringsverhalen van cliënten, ouders en professionals.  De thema's zijn divers. Deze eerste editie staat in het teken van Sport en Bewegen.

Image
boekje 1

 

Image
boekje 2
Image
boekje 3
Image
boekje 4

Uitgewerkt naar vier thema's:

 1. Nut en Noodzaak van bewegen
 2. Bewegen thuis
 3. Bewegen buitenshuis
 4. Motor Activity Training Program

Aan deze kaarten is samengewerkt met Gehandicaptensport Nederland | Lisa Snooy

De kaarten kun je online lezen en ophalen via: Informatiekaarten - Schouders en worden geïntroduceerd tijdens de Veinedagen op 11, 12 en 13 april 2024.

Image
sport

 

April 2024

De Vink Wijzer in een nieuw jasje

In 2022 hebben we de Vink Wijzer geïntroduceerd en tot onze grote blijdschap is deze heel goed ontvangen en wordt hij nog steeds op allerlei plaatsen gebruikt. Voor ons een reden om de Vink Wijzer nog een keer te checken en hem qua uiterlijk aan te passen aan onze nieuwe huisstijl. Gewoon voor de herkenbaarheid. 

Achtergrond:
Als jongeren 18 jaar worden verandert er veel en moeten verschillende zaken formeel geregeld worden. Voor jongeren met een ernstige meervoudige beperking (EMB) komt daar nog meer bij kijken. Een hele belasting omdat het vaak onduidelijk is wat en wanneer iets geregeld moet zijn. De Vink Wijzer helpt om de noodzakelijke (para)medische zaken te regelen, op het juiste moment, met de juiste personen.

De Vink Wijzer is te downloaden via: De Vink Wijzer - Schouders

Image
Vink

 

April 2023

Bij een volgende thema keuze heeft de Informatietafel EMB zich laten leiden door 'Empowerment van ouders'.  

Met grote regelmaat verschijnen in de sociale kanalen vragen die betrekking hebben op het verkrijgen van overzicht. Waarbij men achteraf zegt: ' Had ik dat maar eerder geweten.' En dan met name: Had ik maar geweten waar ik terecht kan, al is het maar om de eerste stap te zetten. En zo in de regie te komen en handelingsperspectief te hebben. Deze behoefte wordt sterk gevoeld door EMB Nederland en door (Sch)Ouders,

De insteek daarbij is dat we onderzoeken of er een 'landkaart' een 'QuickScan' ontwikkeld kan worden waarop ouders (en professionals) vanuit een snelle scan weten waar zij kunnen starten. Vanuit sleutelmomenten en transitiemomenten. Dit is geen uitputtende detail informatie. Maar een startpunt om een zoektocht naar informatie te starten. Afbakening is daarbij van belang. Denk aan leeftijd, sleutelmomenten in het leven van een kind met EMB. Belangrijk is dat het thema's zijn die nu in de informatievoorziening onderbelicht zijn.

Het idee is om één of meerdere informatiekaarten per thema te ontwikkelen die volgens een vaste structuur opgebouwd worden, met vaste en variabele elementen die moeten een leiden tot een herkenbare serie.

Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Positieve gezondheidsgedachte
 • Inclusie (ieder mens heeft recht op...hoe werkt dat met een plusje?)
 • Empowerment van de ouder
 • Domein doorbrekend (dit is geen doel op zich, maar als we de opzet of thema's  bij de andere domeinen kunnen inzetten, dan moeten we dat zeker doen)
 • Vaste onderdelen die de ouder verder helpen.

Juli 2022

De Vink Wijzer is gereed! Je kind wordt 18 jaar. Wat moet je regelen op het (para)medische vlak?

 

Image
De Vink Wijzer

 

Het is voor ouders een hele belasting om de juiste zaken op het juiste moment te regelen. Het is vaak onduidelijk wat en wanneer iets geregeld moet zijn. Een overzicht  van deze regelzaken bleek niet direct voorhanden te zijn. Vandaar deze Vink Wijzer. Met dank aan Jolanda Rutten, die als ervaringsdeskundige ouder de basis hiervoor heeft gelegd. Haar ervaring en tips vormen het fundament van de Vink Wijzer. Tijdens ons project hebben we dit aangevuld met de inbreng van andere ouders, ouderorganisaties, professionals, onderzoekers en ontwikkelaars. De Vink Wijzer is met toestemming vernoemd naar de zoon van Jolanda, Daan de Vink.

De Vink wijzer biedt zeven tips, geschreven vanuit het perspectief van ouders die de (para)medische zaken moeten regelen. Naast informatie is de Vink Checklist opgenomen; een overzicht van (para)medische betrokkenen en leveranciers. 

Alle partijen aan de Informatietafel EMB brengen de brochure de komende periode actief onder de aandacht via social media en hun andere kanalen. Zij verwijzen daarbij naar de gratis download van De Vink Wijzer via: EMB Nederland.nl/informeren. Of via deze link. Daarnaast is de Vink Wijzer in beperkte oplage gedrukt en verspreid onder organisaties binnen het EMB werkveld.