Stichting In-Tussen

In de zorg kunnen we heel veel, maar sommige situaties zijn zo bijzonder dat de mensen om wie het gaat tussen wal en schip vallen. Tussen wetten, disciplines, domeinen, budgetten en organisaties. Iedereen wil het goede voor de betrokkenen maar niemand krijgt het voor elkaar. Vaak ontbreekt het aan eigenaarschap of zijn verantwoordelijkheden versnipperd. Deze situaties vormden de aanleiding om een stichting op te richten die tussen alle partijen in staat om samen te kijken hoe we kloven kunnen overbruggen, mensen kunnen verbinden en oplossingen dichterbij kunnen brengen.

Initiatiefnemers Carien van Hooff en Judith Zadoks werken al jaren in de zorg. Ze willen de hiaten en knelpunten die ze zien niet alleen signaleren, maar ook oppakken en samen met anderen tot structurele oplossingen brengen. Stichting In-Tussen onderneemt geen structurele activiteiten, maar initieert projecten, voert uit en laat weer los.