1. Begrip

Per thema wordt een middelenmix gekozen om meer grip te krijgen op de ├ęchte informatiebehoefte van de informatietafel. Ook wordt gekeken wat het aanbod is. Tezamen geven deze analyse inzicht in de mismatch tussen vraag en aanbod. Zit dit op inhoud, vindbaarheid, vorm, tijdigheid, of geheel andere aspecten?

Image
Begrip - fase 1

Voorbeelden van onderzoeken die in de fase Begrip kunnen worden ingezet zijn:

  • Interviews onder de informatietafel en | of professionals
  • Deskresearch naar huidig informatie aanbod (online | offline) en gebruik
  • Analyse van online zoekgedrag
  • Desk research naar literatuur m.b.t. het thema
  • Desk research naar lopende programma's | pilots op dit thema
  • Ontwikkelde persona's en | of klantreizen