7. Borgen

Alle partijen van de informatietafel die een rol hebben in de informatievoorziening aan de doelgroep, dragen de nieuwe informatie actief naar buiten. Dit kan rechtstreeks op hun eigen kanalen of met doorverwijzing naar een ander kanaal (eigenstandige (web-) omgeving of omgeving van een partner). Het is ook mogelijk dat een informatieproduct bij derde partijen moet worden aangeboden om effectief te zijn, denk aan digitale omgevingen van bijvoorbeeld het UWV, CBR of de Belastingdienst of fysieke locaties zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra, huisartsen of scholen. Hiervoor wordt tijdig samenwerking met (vertegenwoordigers van) de relevante partij(en) gezocht. In deze fase wordt ook ingericht dat blijvend data wordt opgehaald over het gebruik en de effectiviteit van het informatieproduct.