6. Leren | Doorontwikkelen

De informatieverbetering of MVP wordt door alle partijen van de informatietafel en mogelijk partijen daaromheen uitgezet om in de praktijk te leren. Dit leidt tot aanpassingen totdat een voldoende niveau is behaald om als standaard te worden aangeboden. Het is ook mogelijk dat een verbetering of MVP verworpen wordt. Dan bepaalt de informatietafel met de eerder opgehaalde inzichten welke andere mogelijkheden er zijn om binnen het thema voor relevante verbetering te zorgen. In het uiterste geval kan besloten worden dat binnen dit thema (nu) onvoldoende verbetering mogelijk is en herhaalt de informatietafel het proces met een ander thema.