Per thema vaste fases

Per thema wordt een cyclisch proces ingericht, gebaseerd op de principes van Design Thinking en Agile-ontwikkeling.

Over het algemeen werkt iedere informatietafel aan één thema tegelijkertijd. Het is evenwel mogelijk dat een nieuw thema alvast wordt opgestart als een lopend thema in een fase zit die weinig aandacht van de tafel vraagt. Ook is het mogelijk dat een thema meerdere informatietafels raakt en gezamenlijk opgepakt wordt.

Image
De selectie van het eerste thema