3. Idee-ontwikkeling

Voor de geselecteerde knelpunten worden ideeen ontwikkeld. Hierin worden niet alleen de leden van de informatietafel, maar ook externen betrokken, zoals ervaringsdeskundigen.

Image
Zelf of samen zoeken