4. Idee-selectie & Beleggen bij partij(en)

De informatietafel selecteert één of meerdere kansrijke ideeen: haalbaar, schaalbaar, betaalbaar. En bepaalt wat er voor de realisatie nodig is. Dit kunnen zowel informatieproducten zijn als procesinterventies. Voor de selectie van de ideeen zijn uitgangspunten ontwikkeld die bepalen of een idee binnen de context van het project Op-Weg-Wijzer valt.

Uitgangspunten informatieproducten vanuit Op-Weg-Wijzer

Binnen de informatietafels wordt themagericht gewerkt aan de (door-)ontwikkeling van informatieproducten. Welke uitgangspunten hanteren wij hierbij?

Het informatieproduct:

Biedt duidelijk iets nieuws ten opzichte van de bestaande informatie over het thema.

Wordt actief uitgedragen door tenminste de partijen die aan de informatietafel deelnemen (zie ook Kaders informatietafel).

Is feitelijk en onderbouwd. Casuistiek, ervaringsverhalen, ...kunnen gebruikt worden ter verduidelijking of verlevendiging.

Hanteert taalgebruik dat aansluit bij de doelgroep. Afhankelijk van het product dat ontwikkeld wordt, kan de doelgroep bestaan uit mensen met de aandoening en | of naasten en | of professionals.

Is ondersteunend en neutraal van toon en inhoud. het stelt gerust waar passend, activeert waar wenselijk, etc.

Kan doorverwijzen naar andere informatiebronnen. Dit gebeurt selectief en met vermelding van de achtergrond van de bronnen.

Wordt in samenwerking met ervaringsdeskundigen (door-)ontwikkeld. Deze ervaringsdeskundigen komen uit de betreffende doelgroepen waarbij het thema recent of niet langer dan 2 jaar geleden speelde.

Wordt getoetst bij ten minste vijf (5) ervaringsdeskundigen uit de betreffende doelgroep. 

Krijgt als afzender/eigenaarschap het samenwerkingsverband van de doelgroeptafel. (denk aan de afzender op een folder) Daar waar het kleine bijstellingen van bestaande informatieproducten van de doelgroeppartners betreft, wordt geen afzender vermeld. Per thema wordt dit in de ontwikkelfase nader uitgewerkt.

Kan goed (d.w.z. tijdig in de klantreis) onder de aandacht worden gebracht bij de doelgroep, o.a. via de aangesloten partijen aan de infomatietafel.