5. Ontwikkeling | Verbetering van informatie

De geselecteerde partij(en) realiseert/realiseren de informatieverbetering of - in het geval van een nieuw informatieproduct - een Minimum Viable Product (MVP). Een MVP is een zo eenvoudig mogelijk informatieproduct om te kunnen toetsen of dit leidt tot de verwachte verbetering. Informatieverbeteringen of -producten kunnen zowel digitaal (bijv. webproducten) als fysiek (bijv. folder) zijn, en gericht zijn op de informatietafel en/of op professionals.