Volwaardig leven

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen 130.000  mensen elke dag intensieve zorg. Zij hebben vaak hun hele leven hulp of begeleiding van anderen nodig. Deze kwetsbare mensen en hun naasten moeten kunnen rekenen op goede geregelde zorg en ondersteuning. Zodat ook zij volwaardig kunnen leven. Daarom startte het ministerie van VWS op 1 oktober 2018 het programma Volwaardig leven. Met dit programma wil het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst. 

Het onderdeel Op-Weg-Wijzer van Volwaardig leven richt zich op het ontsluiten van informatie die online en offline te vinden is voor zorgvragers en hun naasten. Het informatie aanbod is groot en divers, maar het daadwerkelijk vinden van passende informatie die aansluit bij de behoefte van dat moment blijkt vaak lastig. Daardoor blijven vragen deels onbeantwoord, weet men vaak de weg niet en blijven antwoorden en oplossingen (deels) onbenut of worden te vroeg of te laat gevonden.